Công nghệ 11


PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí


Các loạt bài Lớp 11 khác