*

*


Câu 11: cho các cặp chất sau:(a) Fe và dung dịch HCl; (d) Cu cùng dung dịch Fe
SO4;(b) Zn cùng dung dịch Cu
SO4; (e) Cu với dung dịch Ag
NO3; (c) Ag cùng dung dịch HCl; (f) Pb với dung dịch Zn
SO4.Những cặp chất nào xẩy ra phản ứng hóa học?
A. A, c, d. B. C, d, e, f. C. A, b, e. D. A, b, c, d, e.Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 28,8 gam kim loại M (hóa trị II) vào bình khí clo dư, sau phản bội ứng thu được...

Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là


Câu 11: Cho những cặp chất sau:

(a) Fe với dung dịch HCl; (d) Cu với dung dịch Fe
SO4;

(b) Zn cùng dung dịch Cu
SO4; (e) Cu cùng dung dịch Ag
NO3; (c) Ag và dung dịch HCl; (f) Pb với dung dịch Zn
SO4.

Những cặp chất nào xảy ra phản ứng hóa học?

A. A, c, d. B. C, d, e, f. C. A, b, e. D. A, b, c, d, e.

Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn 28,8 gam kim loại M (hóa trị II) vào bình khí clo dư, sau phản bội ứng chiếm được 60,75 gam muối. M là sắt kẽm kim loại nào bên dưới đây?

A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Zn.

Câu 13: mang đến sơ thứ phản ứng sau: “Mg
Cl2 +............−−− Mg(NO3)2 +……….”. Cặp thông số và công thức hóa học tương xứng được điền vào vị trí trống để được phương trình hóa học đúng là:

A. 2HNO3 với 2HCl. C. Ba(NO3)2 với Ba
Cl2.

B. 2Ag
NO3 và 2Ag
Cl. D. 2Na
NO3 với 2Na
Cl.

Câu 14: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch Cu
SO4 loãng một thời gian. Hiện tượng lạ xảy nào quan gần kề được trong quá trình phản ứng?

A. Xuất hiện sủi bọt khí, màu xanh da trời của dung dịch nhạt dần.

B. Xuất hiện kim loại đồng màu đỏ dính ngoài đinh sắt, màu xanh của hỗn hợp đậm dần.

C. Xuất hiện sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ dính ngoài đinh sắt, hỗn hợp không đổi màu.

D. Một phần đinh fe bị hòa tan, màu xanh của dung dịch nhạt dần, xuất hiện sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ dính ngoài đinh sắt.

Câu 15: Hoà tan trọn vẹn 3,25 gam một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). X là kim loại nào trong số các kim loại dưới đây?

A. Fe. B. Mg. C. Ca. D. Zn.

Câu 16: cho 13 gam kim loại Zn công dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl. Quý giá nào dưới đây là nồng độ tỷ lệ của dung dịch HCl đang dùng?

A. 7,3%. B. 6,5%. C. 3,65%. D. 14,6%.

Câu 17: Phân bón hóa học bao gồm chứa chất nào dưới đây thuộc loại phân bón kép?

A. KCl . B. CO(NH2)2. C. (NH4)2 HPO4. D. Ca(H2PO4)2.

Câu 18: Kim một số loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn là vì A. Vonfam có độ cứng cao.

B. Vonfam bao gồm tính dẫn điện, nhiệt độ độ nóng chảy cao.

C. Vonfam tất cả tính dẻo.

D. Vonfam gồm tính dẫn nhiệt tốt.

Câu 19: Cho 13,35 gam nhôm clorua công dụng với dung dịch bội nghĩa nitrat (dư). Tính khối lượng kết tủa (mkt) thu được.

A. Mkt = 40,05 gam. C. Mkt = 162 gam.

B. Mkt = 43,05 gam. D. Mkt = 133,5 gam.

Câu 20: Cho các thành phần hỗn hợp Mg, Zn, Fe công dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M thấy bay ra 4,48 lít H2 (ở đktc). Thể tích hỗn hợp HCl đề nghị dùng bằng bao nhiêu?

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Cu là kim loại yếu rộng Fe yêu cầu không phảnứng với ddmuối Fe
Cl2được tuy nhiên phảnứngđược vớidd Fe
Cl3

=>đápánđúng là D


Cặp hóa học không xẩy ra phản ứng hoá học tập là A.Cu + dung dịch
Fe
Cl3 . B. Fe + hỗn hợp HCl. C.Fe + dung dịch
Fe
Cl3. D.Ag + dung...

Cặp hóa học không xảy ra phản bội ứng hoá học tập là

A.Cu + dung dịch
Fe
Cl3 .

B. Sắt + dung dịch HCl.

C.Fe + dung dịch
Fe
Cl3.

D.Ag + dung dịch
Fe
Cl2.

Xem thêm: Giải Lý 12 Trang 66 Sgk Vật Lí 12, Giải Bài 4 Trang 66 Sgk Vật Lý 12


*

Giải thích:

*

*


Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học tập là A. Cu với dung dịch Fe
Cl3 B. Fe cùng dung dịch HCl. C. Fe và dung dịch Fe
Cl3 D. Cu và dung dịch...

Cặp hóa học không xảy ra bội phản ứng hoá học tập là

A. Cu và dung dịch Fe
Cl3

B. Fe với dung dịch HCl.

C. Fe với dung dịch Fe
Cl3

D. Cu với dung dịch Fe
Cl2.


Cặp hóa học không xảy ra phản ứng hoá học là A. Cu + hỗn hợp Fe
Cl3 B. Fe + hỗn hợp Fe
Cl3 C. Sắt + hỗn hợp HCl D. Cu + dung dịch...

Cặp hóa học không xảy ra phản ứng hoá học tập là

A. Cu + hỗn hợp Fe
Cl3

B. fe + dung dịch Fe
Cl3

C. fe + dung dịch HCl

D. Cu + hỗn hợp Fe
Cl2


Cặp chất không xảy ra bội phản ứng hoá học tập là

A. Cu + hỗn hợp Fe
Cl2

B. Cu + hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + dung dịch HCl

Fe + dung dịch Fe
Cl3


Cặp chất không xẩy ra phản ứng hoá học tập là A. Cu với dung dịch Fe
Cl3 B. Fe và dung dịch HCl C. Fe với dung dịch Fe
Cl3 D. Cu với dung dịch...

Cặp hóa học không xẩy ra phản ứng hoá học là

A. Cu và dung dịch Fe
Cl3

B. Fe với dung dịch HCl

C. Fe với dung dịch Fe
Cl3

D. Cu với dung dịch Fe
Cl2.


Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

A. Fe với dung dịch Fe
Cl3.

B. Fe cùng dung dịch HCl.

C. Cu và dung dịch Fe
Cl3.

D. Cu và dung dịch Fe
Cl2.


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

hocfull.com là nền tảng gốc rễ giáo dục số. Với chương trình huấn luyện bám cạnh bên sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Những bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời gian thực. hocfull.com thỏa mãn nhu cầu nhu mong riêng của từng fan học.

Theo dõi hocfull.com trên

*
*
*

Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui miệng nhấn vào đây để tăng cấp tài khoản.