Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 30 Đề thi Cuối học tập kì 1 Toán 6 năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Cuối học tập kì 1 Toán 6 năm 2024 của cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong các bài thi Toán 6 Cuối kì 1.

Bạn đang xem: Bộ đề toán lớp 6 học kì 1


Top 30 Đề thi Cuối học kì 1 Toán 6 năm 2024 (có đáp án)

Xem test CK1 KNTTXem test CK1 CDXem test CK1 CTST

Chỉ từ bỏ 150k download trọn cỗ Đề thi Toán 6 Cuối kì 1 (mỗi cỗ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Bộ đề thi Toán 6 - kết nối tri thức


Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều

Xem demo CK1 KNTTXem demo CK1 CDXem thử CK1 CTST

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Số tự nhiên x là bội của 4 và thỏa mãn nhu cầu 24 2

B) 1cm2

C) 12cm2

D) 81cm2

Câu 3: Bảng sau biểu hiện điểm khám nghiệm một máu môn Toán của tổ 1

*

Khẳng định nào dưới đây sai:

A) Tổ 1 có 10 học sinh

B) Điểm cao nhất mà các bạn trong tổ giành được là 10

C) Điểm thấp duy nhất mà chúng ta trong tổ đã đạt được là 4

D) cặp đôi bạn trẻ đạt điểm 10 là Hà với Việt

Câu 4: biển báo làm sao sau đây là hình vuông.

*

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

b) 2023 – 252 : 53 - 27

c) 60:<7.(112 – 20.6) + 5>

d) 750: 130 – <(5.14 – 65)3 + 3>

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) (7x – 15): 3 = 9

b) 71 + (x – 16:22) = 75

c) <43 - (56 - x)>.12 = 384

d) (5 + x)2 - 36 = 0

Bài 3 (2 điểm): học sinh khối 6 của một trường A xếp sản phẩm 4, mặt hàng 5 giỏi hàng 6 phần đa thừa 1 người. Biết số học viên nằm trong vòng từ 200 mang lại 300 bạn, tra cứu số học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi và diện tích hình sau

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có mẫu thiết kế gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp các ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15


Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng ở trong nhà mình có hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 8m với chiều rộng là 5m. Một số loại gạch lát nền được sử dụng là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi làm sao cho số bi đỏ cùng bi tiến thưởng được chia các vào các túi? khi ấy mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một vài chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết cho 3.

B) nếu hai số phân tách hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó chia hết mang đến 9.

C) rất nhiều số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào dưới đây được hotline là so với số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có bốn cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: trang bị tự tiến hành phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cộng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội nhóm y tế gồm có 220 cô bé và 280 nam dự định phân thành các nhóm làm sao để cho số người vợ và số nam sinh hoạt mỗi nhóm đông đảo nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể phân thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết cho 13.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một vài nội dung miễn mức giá trong bộ Đề thi Toán 6 năm 2024 mới nhất, để sở hữ tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô sung sướng xem thử:

Xem thử
Xem thử
Xem thử

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương với học kì:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH cho GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành riêng cho giáo viên cùng khóa học giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

upgrade gói Pro để tận hưởng website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file rất nhanh không đợi đợi.

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2023 - 2024 bao hàm 24 đề thi trọn cỗ 3 sách new Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh Diều không hề thiếu đáp án cùng bảng ma trận đề thi. Tài liệu giúp các thầy cô tìm hiểu thêm ra đề thi và các em học viên ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học tập kì 1 lớp 6 tiếp đây đạt hiệu quả cao. 


lưu lại ý: tổng thể 24 đề thi cùng đáp án đều có trong tệp tin TẢI VỀ. Mời các bạn tải về nhằm xem toàn thể đề, đáp án, ma trận...

1. Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

2. Liên kết tải đến từng đề thi chi tiết đáp án cùng bảng ma trận

3. Đề thi học tập kì 1 Toán 6 kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán KNTT - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng nhất;.

Câu 1. ƯCLN (24, 18) là:

A. 8.

B. 3.

C. 6.

D. 72.

Câu 2. Hình bao gồm một trục đối xứng là:

A. Hình chữ nhật.

B. Hình bình hành.

C. Hình thoi.

D. Hình thang cân.

Câu 3. Công dụng của phép tính 20212022: 20212021 là:


A. 1.

B. 2021.

C. 2022.

D. 20212

Câu 4. BCNN ( 15, 30, 60) là:

A. 24 . 5 . 7.

B. 22 .3. 5 .

C. 24.

D. 5 .7.

Câu 5. Hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo là 20 cm với 40 cm. Diện tích s hình thoi kia là:

A. 400 cm2.

B. 600 cm2.

C. 800 cm2.

D. 200 cm2.

Câu 6. Tập phù hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ dại hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x o
C. Nhiệt độ buổi chiều của phòng ướp lạnh sẽ là bao nhiêu, biết ánh sáng tăng 4o
C đối với buổi sáng?.

A. 13o
C.

B. -5o
C.

C. 5o
C.

D. -13o
C.

Câu 10. Kết quả thực hiện tại phép tính 18: (-3)2 . 2 là:

A. 6.

B. -6.

C. -4.

D. 4.

Câu 11. Tổng những số nguyên thỏa mãn -5

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm ) thư viện của một trường có khoảng từ 400 mang đến 600 quyển sách. Trường hợp xếp vào kệ đựng sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển các vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Câu 16: (1,5 điểm)

Sân nhà của bạn An là hình chữ nhật gồm chu vi là 30m với chiều rộng 5m.

a. Tính diện tích sân nhà của bạn An.

b. Cha An muốn dùng đều viên gạch hình vuông cạnh là 50cm nhằm lát sân. Vậy cha An yêu cầu dùng bao nhiêu viên gạch để lát hết sân kia ?

Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 và B = 2020.2021.2022 .

Không tính rõ ràng các cực hiếm của A với B, hãy so sánh A và B.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất;.


Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối học thức - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 Kết nối học thức - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức - Đề 4


Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối học thức - Đề 5

Câu 1. hiệu quả của phép tính 20212022: 20212021 là:

A. 1.

B. 2021.

C. 2022.

D. 20212

Câu 2. Tập hòa hợp A những số thoải mái và tự nhiên khác 0 và bé dại hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x 4 . 5 . 7

B. 22 . 3. 5

C. 24.

D. 5 .7.

Câu 5. Điền số phù hợp vào dấu * để số

*
chia hết cho tất cả 2, 3, 5, 9?

A. 5

B. 9

C. 3

D. 0.

Câu 6. Hình có một trục đối xứng là:A. Hình chữ nhật.

B. Hình bình hành.

C. Hình thoi.

D. Hình thang cân.

Câu 7. Hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo cánh là 20 cm và 40 cm. Diện tích hình thoi kia là:

A. 400 cm2.

B. 600 cm2.

C. 800 cm2.

D. 200 cm2.

Câu 8. mang đến hình thang cân nặng ABCD. Biết đáy nhỏ dại AB = 3cm, bên cạnh BC = 2cm, đáy khủng CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân nặng ABCD là:

A. 6 cm.

B. 10cm.

C. 12cm.

D. 15cm

Câu 9. Tổng những số nguyên x thỏa mãn -5 2 . 2 là:

A. 6.

B. -6.

C. -4.

D. 4.

Câu 11. Nhiệt độ buổi sáng của phòng ướp lạnh lẽo là -9o
C. ánh sáng buổi chiều trong phòng ướp lạnh chính là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 4o
C đối với buổi sáng?.

A. 13o
C .

B. -5o
C.

Xem thêm: Hóa học của enzyme s: chất xúc tác sinh học có thành phần là protein

C. 5o
C.

D. -13o
C.

Câu 12. Hình nào bao gồm tâm đối xứng trong số hình sau?

A. Hình tam giác đều.

B. Hình vuông.

C. Hình thang.

D. Hình thang cân.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)Thực hiện phép tính, tính hợp lý nếu bao gồm thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm ) thư viện của một trường có tầm khoảng từ 400 mang lại 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá đựng sách mỗi chống 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đầy đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Câu 16: (1,5 điểm)

Sân nhà bạn An là hình chữ nhật gồm chu vi là 30m và chiều rộng lớn 5m.

a. Tính diện tích sân nhà bạn An.

b. Cha An ý muốn dùng hầu hết viên gạch hình vuông cạnh là 50cm nhằm lát sân. Vậy tía An nên dùng từng nào viên gạch để lát hết sân kia ?

Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 cùng B = 2020.2021.2022 .

Không tính rõ ràng các quý hiếm của A cùng B, hãy so sánh A với B.

Đáp án đề thi toán lớp 6 học tập kì 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

C

B

D

D

A

C

C

D

B

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

13

(2,0 điểm)

Thực hiện nay phép tính, tính phù hợp nếu gồm thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

a. 24.82 + 24.18 – 100

= 24.(82 + 18) – 100

= 24.100 – 100

= 2400 – 100 = 2300

b) (-26) + 16 + (-34) + 26

= (-26) + 26 + 16 + (-34)

= 0 + 16 + (-34)

= - 18

*

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

0,25

0,25

14

(1,5 điểm)

Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 12 = 21

a. 3 + x = - 8

x = - 8 - 3

x = -11

b. (35 + x) - 12 = 27

35 + x = 27 + 12

35 + x = 39

x = 39 – 35

x = 4

c. 2x + 15 = 31

2x = 31 - 15

2x = 16

2x = 24

x = 4

0,25

0,25

 

 

0,25

0,25

 

 

0,25

0,25

15

(1,5 điểm)

Thư viện của một trường có khoảng từ 400 cho 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá đựng sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển đông đảo vừa đầy đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Gọi số sách buộc phải tìm là a (a ∈ N *; 400 ≤ a ≤ 600)

Theo bài xích ra ta có: a ⋮ 12 ; a ⋮ 15; a ⋮ 18

Suy ra: a ∈BC (12, 15, 18)

Ta có: BCNN (12,15,18) = 180

BC (12,15,18) = 0; 180; 360; 540; 720

Mà a ∈ BC ( 12, 15, 18) và yêu cầu a = 540

Vậy số sách yêu cầu tìm là: 540 quyển.

0,25

0,5

0,5

0,25

16

(1,5 điểm)

Sân nhà của bạn An là hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m với chiều rộng 5m.

a. Tính diện tích s sân nhà bạn An.

b. Cha An ước ao dùng số đông viên gạch hình vuông vắn cạnh là 50cm để lát sân. Vậy ba An đề xuất dùng từng nào viên gạch để lát hết sân đó ?

a. Chiều dài sân nhà của bạn An là:

30 : 2 - 5 = 10 (m)

Diện tích sân nhà bạn An là:

10 . 5 = 50 (m2) = 500 000 (cm2)

b) diện tích s một viên gạch ốp là: 50 . 50 = 2500(cm2)

Số viên gạch cha An đề xuất để lát hết sân là:

500 000 : 2500 = 200 (viên)

0,5

0,25

0,25

0,5

17

(0,5 điểm)

Cho A = 20213 với B = 2020.2021.2022 .

Không tính ví dụ các quý giá của A với B, hãy so sánh A với B.

 

*

*

*

Nên

*

Vậy A > B.

0,25

0,25D. C= { x | x là số từ bỏ nhiên, 3 10 : 57:

A. 52

B. 53

C. 510

D. 57

Câu 10: NB Đáp án làm sao dưới đây là sai?

A. Số nhân tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chủ yếu nó.

B. Số 2 là số nhân tố chẵn duy nhất.

C. Số 0 với 1 ko là số nguyên tố, cũng không là hợp số.

D. đều số nguyên tố hầu hết là số lẻ.

Câu 11: TH so với số 40 ra vượt số yếu tố ta được kết quả đúng là

A. 2.4.5

B. 23.5

C. 5.8

D. 4.10

Câu 12: VD tìm số thoải mái và tự nhiên m thỏa mãn nhu cầu 202019 2021

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 20

Câu 13: NB Số đối của là:

A. 82

B. -82

C. 28

D. -28

Câu 14: NB lựa chọn đẳng thức đúng trong những đẳng thức đến dưới đây

A. -24 + 4 = 21

B. 54 +(-6) = 48

C. 4.3 +(-5) = 6

D. -9 + 32 = 16

Câu 15: VD mang lại x1 là số nguyên thỏa mãn

*
. Chọn câu đúng.

A. X1 > -4

B. X1 > 5

C. X1 = 5

D. . X1 5

Câu 16: TH Số nguyên âm không được vận dụng trong tình huống nào bên dưới đây:

A. Biểu diễn nhiệt độ bên dưới 0 o
C.

B. Trình diễn số tiền nợ ngân hàng.

C. Biểu diễn độ nhích cao hơn mực nước biển.

D. Màn biểu diễn số năm kia Công nguyên.

Câu 17: TH công dụng phép tính: 12 - 48 : (-8) = ?

A. -18

B. 6

C. 18

D. -6

Câu 18: NB mang đến hình vẽ sau, hình như thế nào là hình thang cân?

A. ABFD

B. ABFC

C. BCDE

D. ACFE

Câu 19: NB trong các hình sau hình nào không tồn tại trục đối xứng?

A. Đoạn trực tiếp bất kì

B. Hình thang cân nặng bất kì

C. Đường tròn bất kì

D. Tam giác bất kì

Câu 20: NB cho các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

A. Hình 2 cùng hình 3

B. Hình 1 và hình 2

C. Hình 3 và hình 1.

D. Cả bố hình trên.

II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 21 (2đ): Tính một giải pháp hợp lý

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 22 (1đ): một đội gồm tất cả 24 HS nam cùng 36 HS cô gái tham gia một trò chơi. Có thể chia chúng ta thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi làm sao để cho số chúng ta nam cũng tương tự số nữ giới được chia rất nhiều vào những đội?

Câu 23: (1đ) Tính giá trị của một biểu thức

a) (12) - x với x = -28

b) a - b với a = 12, b = -48

Câu 24: (0,5đ) Thủy ngân là một kim một số loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. ánh nắng mặt trời nóng rã của thủy ngân là 39 o
C. ánh nắng mặt trời sôi của thủy ngân là 357o
C. Tính số độ chênh lệch giữa ánh nắng mặt trời sôi và nhiệt độ nóng rã của thủy ngân.

Câu 23: (1đ) cho hình thang cân nặng ABCD bao gồm độ dài đáy AB bằng 4, độ lâu năm đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài độ cao AH bởi 3cm. Tính diện tích hình thang cân nặng ABCD.

Câu 25: (0,5đ) chứng tỏ rằng: cực hiếm của biểu thức

*
là bội của 30

Đáp án đề thi Toán lớp 6 học kì 1

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) trường đoản cú câu 1 mang lại câu đôi mươi mỗi câu 0,2 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

A

C

C

B

D

D

B

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

C

B

D

C

C

C

D

A

2. Từ luận (6 điểm)

Câu

 

Điểm

21

a)

*

0,75

b)

*

0,75

c)

*

 

0,5

22

Gọi a là số team được chia. Khi ấy a là ước phổ biến của 24 với 36.

Vì số team là các nhất đề nghị a đề xuất là số béo nhất

Do đó, a là mong chung lớn nhất của 24 và 36.

24 = 23. 3

36 = 22 . 22

=> ƯCLN (24,36) = 6.

Vậy có thể chia chúng ta thành những nhất 6 đội.

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0,5

23

a) (12) - x với x = -28

(12) - x = (-12) – (-28) =(-12) + 28 = 28 – 12 = 16

b) a - b cùng với a = 12, b = -48

a - b = 12 – (-48) = 12 + 48 = 60

0,5

 

 

0,5

24

Số độ chênh lệch giữa ánh nắng mặt trời sôi và ánh nắng mặt trời nóng tan của thủy ngân là:

*

0,5

 

25

Đáy CD là: 4.2 = 8 (cm).

Chiều cao AH = 3cm.

Diện tích hình thang cân nặng ABCD là: (4 + 8) . 3 : 2 = 18 (cm2)

0,5

 

 

0,5

26

*

 

 

0,25

 

 

0,25

Bảng ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

nút độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số trường đoản cú nhiên

Nhận biết tập phù hợp số tự nhiên, biện pháp viết tập hợp, viết số La Mã. Biết nhân phân chia hai lũy thừa. Nhận biết số nguyên tố.

Biết tín hiệu chia hết cho 2,3,5 cùng 9. Kiếm được tập ước, bội là số thoải mái và tự nhiên của một số đơn giản. Phân tích được một số ra thừa số nguyên tố.

Vận dụng lũy vượt của số thoải mái và tự nhiên để đối chiếu hai lũy thừa. Vận dụng tìm ƯCLN để giải vấn đề thực tế.

Áp dụng tính chất chia không còn để chứng tỏ biểu thức là bội của một số.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

5

1

10%

6

1,2

12%

1

0,5

5%

1

0,2

2%

1

1

10%

1

0,5đ

5%

15

4,4đ

44%

2. Số nguyên

Nhận biết nhị số đối nhau, biết được áp dụng của một số nguyên.

Thực hiện được những phép tính cộng, trừ nhân chia số nguyên.

Vận dụng phép tính cộng, trừ nhân phân chia số nguyên giải việc thực tế.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

0,4

4%

2

0,4

4%

1

10%

2

1,5đ

15%

1

0,2

2%

8

3,5đ

35%

3. Hình học trực quan

Nhận biết hình thang cân, hình có trục đối xứng, hình bao gồm tâm đối xứng.

Biết tính diện tích s hình thang cân.

 

 

 

3

0,6

6%

 

1

0,5

5%

1

0,5

5%

 

 

5

1,6đ

16%

T.Số câu

T.Số điểm

Tỉ lệ

10

2

20%

11

3,6

36%

5

3,2

32%

2

0,7

7%

28

10

100%

5. Đề thi học tập kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. 38 hiểu là:

A. Tám mũ ba

B. Cha mũ tám

C. Tám nhân ba

D. Tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự kiện "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A. - 1776

B. 776

C. - 776

D. 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đó là hình tam giác đều?

Câu 4: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 5: trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. Phần lớn số nào phân chia hết đến 5? vì chưng sao?

Câu 6: Một chiếc tàu ngầm đã ở độ dài -47 m so với mực nước biển. Kế tiếp tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính thể hiện độ cao new của tàu ngầm đối với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu ngầm so với khía cạnh nước biển.

Câu 7: bản tin dự đoán thời tiết bên dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất với nhiệt độ cao nhất ở tp. Hà nội Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong số ngày trường đoản cú 17 / 1 / 2021 mang lại 23 / 1 / 2021

a) Nêu nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất ở tp. Hà nội Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong thời gian ngày 22 / 1 / 2021

b) Chênh lệch thân nhiệt độ cao nhất và ánh sáng thấp độc nhất ở tp hà nội Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong thời gian ngày 22 / 1 / 2021 là bao nhiêu độ C ?

Câu 8:

a) tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 cùng 27.

b) thực hiện phép tính:

*

Câu 9: Dùng thước cùng compa vẽ hình thoi ABCD biết cạnh AB = 3cm, đường chéo cánh AC = 5cm.

Câu 10: chúng ta Hoa sử dụng các ống hút lâu năm 198 mm, để sinh sản lên hình bên. Mỗi ống hút được giảm thành ba đoạn đều nhau để sinh sản lên ba cạnh của từng lục giác phần nhiều như hình bên.

a) Tính số ống hút bạn Hoa nên dùng để xong xuôi hình bên.

b) Tính tổng chiều nhiều năm của toàn bộ các ống hút mà các bạn Hoa đang dùng.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 1:

- Để vấn đáp được câu một học sinh phải đọc được biểu thức lũy thừa của một số trong những tự nhiên.

- Câu 1 reviews năng lực tiếp xúc toán học theo cường độ 1.

- Đáp án: B.

- Điểm số: 0,5.

Câu 2:

- Để vấn đáp được câu 2, học viên phải biết sử dụng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên.

- Câu 2 nhận xét năng lực quy mô hóa toán học theo mức 1.

- Đáp án: C.

- Điểm số: 0,5.

Câu 3:

- Để vấn đáp được câu 3 học sinh phải phân biệt được tam giác đều.

- Câu 3 nhận xét năng lực bốn duy với lập luận toán học tập theo nút 1.

- Đáp án D.

- Điểm số: 0,5.

Câu 4:

- Để trả lời được câu 4 học viên phải nhận ra được hình phẳng gồm trục đối xứng.

- Câu 4 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 1.

- Đáp án: A.

- Điểm số 0,5.

Câu 5:

- Để trả lời được câu 5 học viên phải biết phụ thuộc dấu hiệu phân chia hết mang lại 5.

- Câu 5 nhận xét năng lực tứ duy cùng lập luận toán học theo mức 2.

- Giải: trong những số 1930, 1945, 1954, 1975, đều số phân tách hết cho 5 là: 1930, 1945, 1975, bởi vì chúng tất cả chữ số tận thuộc là 0 ; 5

- Điểm số: 1,5

Câu 6:

a)

- Để làm được câu 6a, học sinh phải đọc được vấn đề trong thực tế gắn với thực hiện các phép tính số nguyên.

- Câu 6a reviews năng lực quy mô hóa toán học theo nấc 2.

- Giải: Phép toán liên quan đến độ cao new của tàu ngầm bên dưới mực nước biển lớn là: -47 + 18

- Điểm số: 0,5

b)

- Để có tác dụng được câu 6b học viên phải giải quyết và xử lý được vấn đề thực tế gắn với triển khai các phép tính số nguyên.

- Câu 6b đánh giá năng lực quy mô hóa toán học tập theo nút 3.

- Giải: Độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển lớn là: -47 + 18 = -29 (m).

- Điểm số: 0,5

Câu 7:

a)

- Để trả lời được câu 7a, học viên phải phát âm được vấn đề trong thực tế gắn với so sánh hai số nguyên.

- Câu 7a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học tập theo nút 2.

- Giải:

- Điểm số: 1.

b)

- Để trả lời được câu 7b, học sinh phải xử lý được vấn đề trong thực tế gắn với triển khai các phép tính số nguyên.

- Câu 7b reviews năng lực mô hình hóa toán học tập theo nút 3.

- Giải:

- Điểm số: 0,5

Câu 8:

a)

- Để làm cho được câu 8a, học viên phải xác định được bội chung bé dại nhất của nhì số tự nhiên.

- Câu 8a, đánh giá năng lực xử lý vấn đề toán học theo nút 3.

- Giải:

Phân tích 18 và 27 ra quá số nguyên tố:

18 = 2 . 3 . 3 = 2 . 32

27 = 3 . 3 . 3 = 33

BCNN(18, 27) = 2 . 32 = 2 . 27 = 54

- Điểm số: 1.

b)

- Để làm được câu 8b, học viên phải tiến hành được phép cộng phân số bằng phương pháp sử dụng bội chung bé dại nhất.

- Câu 8b đánh giá năng lực giải quyết và xử lý vấn đề toán học tập theo nấc 3.

- Giải:

BCNN(18, 27) = 54

54 : 18 = 3

54 : 27 = 2

*

- Điểm số: 1.

Câu 9:

- Để có tác dụng được câu 9, học viên phải biết quá trình vẽ hình thoi lúc biết độ dài cạnh và độ lâu năm một mặt đường chéo.

- Câu 9 reviews năng lực thực hiện công cụ, phương tiện đi lại học toán theo mức 3.

- Giải: (Học sinh không yêu cầu trình bày công việc vẽ trong bài bác làm của mình). Tác dụng vẽ được như hình bên.

- Điểm số: 1.

Câu 10:

- Để làm cho được câu 10 học sinh phải coi mỗi đoạn ống hút màn trình diễn một cạnh của lục giác đều, thể hiện được một vài yếu tố cơ phiên bản của lục giác đều, biết phương pháp tạo lập lục giác đều.

- Câu 10 đánh giá năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết và xử lý vấn đề toán học mức 4.

- Giải:

a) loài muỗi hút được thái thành 3 đoạn bằng nhau để khiến cho ba cạnh của mỗi lục giác đều.