Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Ước và Bội - ƯCLN cùng BCNN là kiến thức được có mặt sau khi họ học về dấu hiệu chia không còn của môn Toán lớp 6. Trong bài viết dưới đây Học là xuất sắc đã tổng vừa lòng tóm tắt lý thuyết cơ bản cũng như những dạng bài bác tập về mong và bội, ƯCLN với BCNN, nhằm từ đó những em học tập sinh có thể dễ dàng làm những bài tập liên quan hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài toán giải ucln

*
mt-5 h-<300px> rounded-<5px> mx-auto aspect-half w-full object-cover" data-v-7cbcc7dc>

Ước cùng Bội

Nếu tất cả số thoải mái và tự nhiên a phân tách hết mang lại số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là cầu của a.

Tập hợp mong của a là Ư (a), tập hợp những bội của b là B (b)

Ví dụ: 24 ⋮ 8 ⇒ 24 là bội của 8. Còn 8 được hotline là cầu của 24.

Cách search bội

Muốn tìm các bội của một vài khác 0 bằng cách nhân số kia với theo lần lượt 0, 1, 2, 3, …

Ví dụ: tìm kiếm tập hòa hợp bội của 3.

Lần lượt nhân 3 cùng với 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; … ta dược những bội 3 là 3 ; 6 ; 9 ; ...

B(3) = 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; ...

Cách tra cứu ước

Muốn tìm mong cả một trong những tự nhiên a (a>1), ta phân chia số a cho những số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại a để xét xem a rất có thể chia hết cho số nào; lúc đó những số ấy là mong của a

Ví dụ: search tập hợp các ước của 8

Lần lượt phân chia 8 mang lại 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta thấy 8 chỉ chia hết mang lại 1; 2; 4;8 nên:

Ư (8) = 1; 2; 4; 8

Các dạng bài bác tập về mong và bội vào Toán lớp 6

Dạng 1. Nhấn biết một số trong những là ước, bội của một số trong những cho trước

Phương pháp giải:

- Để xét a gồm là cầu của một số cho trước xuất xắc không, ta chia số đó mang lại a. Nếu phân tách hết thì a là mong của số đó

- Để xét b có là bội của một số khác 0 tuyệt không, ta phân tách b mang lại số đó. Nếu chia hết thì b là bội của số đó.

Ví dụ: cho những số sau: 1; 3; 14; 7; 10; 12; 5; 20. Tìm các số

a, Là ước của 6

b, Là bội của 10

Hướng dẫn giải:

a, Vì trong số số đã cho 6 phân tách hết cho một và 3 buộc phải Ư (6) = 1; 3

b, Vì trong các số đã đến 10; 20 chia hết mang lại 10 đề xuất B (10) = 10; 20

Dạng 2. Tìm toàn bộ các ước, bội của một số

Phương pháp giải:

* Để tìm toàn bộ các cầu của một số a ta thực hiện quá trình sau:

Bước 1: phân tách a lần lượt cho những số 1; 2; 3; 4; ...;a
Bước 2: toàn bộ các cầu của a là những số mà lại a chia hết. Liệt kê những số đó

* Để tìm kiếm bội của một số trong những b (b không giống 0) ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhân b lần lượt với các số 0; 1; 2; 3; ....Bước 2: toàn bộ các bội của b là những số thu được từ bước 1. Liệt kê các số đó

* lưu ý:Nếu câu hỏi tìm mong và bội của một trong những thỏa mãn đk cho trước, ta thực hiện quá trình sau:

Bước 1: Liệt kê các ước, bội của số đó
Bước 2: Lựa chọn các số thỏa mãn điều kiện đề bài

Ví dụ:

a. Tìm kiếm tập hợp các ước của 6; 10

b. Kiếm tìm tập hợp những bội của 4; 7

Hướng dẫn giải

a, Ư (6) = 1; 2; 3; 6

Ư (10) = 1; 2; 5; 10

b, B (4) = 0; 4; 12; 16; 24...

B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35...

Dạng 3. Toán có lời văn

Phương pháp giải:

Bước 1: so sánh đề bài, chuyển bài toán về tìm kiếm ước, bội, ước chung, bội chung của các số mang đến trước
Bước 2: Áp dụng giải pháp tìm ước, bội của những số đến trước

Ví dụ: Có trăng tròn viên bi. Các bạn Nam ý muốn chia hầu như số viên bi vào những hộp, search số hộp với số viên bi trong mỗi hộp. Biết không có hộp nào cất 1 hay trăng tròn viên bi.

Hướng dẫn giải:

Số hộp cùng số viên bi trong những hộp phải là ước số của 20.

Ta có: Ư (20) = 1; 2; 4; 5; 10; 20

Vì không có hộp nào cất 1 hay trăng tròn viên bi nên số viên bi trong những hộp chỉ hoàn toàn có thể là 2; 4; 5; 10 khớp ứng với số vỏ hộp là 10; 5; 4; 2.

ƯCLN và BCNN

Ước chung. Ước chung lớn nhất - ƯCLN

Ước phổ biến của nhì hay những số là cầu của tất cả các số đó.Ước chung lớn nhất của nhì hay những số là số lớn nhất trong tập hợp những ước chung của những số đó.

Các dạng bài bác tập về ƯCLN trong Toán lớp 6

Dạng 1: tìm kiếm Ước chung béo nhất của những số mang đến trước

Phương pháp giải:

Bước 1: so với mỗi số ra quá số nguyên tố.Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nhân tố chung.Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích sẽ là UCLN bắt buộc tìm.

Ví dụ: kiếm tìm UCLN (12 ; 30)

Ta có:

Bước 1: phân tích những số ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Học toán lớp 6 chương trình mới ), đề ôn tập hè toán lớp 6 (chương trình mới)

12 = 2.2.3

30 = 2.3.5

Bước 2: thừa số nguyên tố thông thường là 2 và 3

Bước 3: UCLN (12; 30) = 2.3 = 6

Dạng 2: vấn đề đưa về việc tìm UCLN của nhì hay nhiều số

Phương pháp giải:Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm và đào bới UCLN của nhì hay nhiều số.

Ví dụ: tìm số tự nhiên và thoải mái a lớn nhất biết rằng 420 ⋮ a với 700 ⋮ a.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài xích a nên là UCLN(420,700) mà UCLN(420, 700) = 140. Vậy a = 140.

Dạng 3: Tìm các ước chung của nhị hay nhiều số vừa lòng điều kiện mang đến trước

Phương pháp giải:

Bước 1: tra cứu UCLN của hai hay những số mang đến trước;Bước 2: Tìm những ước của UCLN này;Bước 3: Chọn trong các số ấy các ước thỏa mãn nhu cầu điều kiện đã cho.

Ví dụ: Tìm các ước chung to hơn 20 của 144 với 192.

Hướng dẫn giải:

UCLN(144, 192) = 48.

Ước của 48 = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24; 48

Các ước của 48 lớn hơn 20 là 24 cùng 48.

Vậy những ước chung to hơn 20 của 144 và 192 là 24 với 48.

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất - BCNN

Bội thông thường của nhị hay nhiều số là bội của toàn bộ các số đó.Bội chung nhỏ nhất của hai hay các số là số nhỏ nhất vào tập hợp các bội chung của các số đó.

Các dạng bài tập về BCNN trong Toán lớp 6

Dạng 1: phân biệt và viết tập hợp các bội thông thường của nhị hay những số

Phương pháp giải

Bước 1: Để nhấn biết một vài là bội tầm thường của hai số, ta xác minh xem số này có chia hết mang lại hai số đó hay không?
Bước 2: Để viết tập hợp những bội tầm thường của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi kiếm tìm giao của những tập thích hợp đó.Dạng 2: kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của các số mang đến trước

Phương pháp giải

Bước 1: đối chiếu mỗi số ra thừa số nguyên tố.Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố phổ biến và riêng.Bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, mỗi thừa số rước với số mũ lớn nhất của nó. Tích sẽ là BCNN đề xuất tìm.Dạng 3: bài bác đưa về việc đào bới tìm kiếm bội chung của nhị hay nhiều số thỏa mãn điều kiện mang lại trước

Phương pháp giải

Bước 1: phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm kiếm bội tầm thường của nhị hay nhiều số cho trước
Bước 2: kiếm tìm BCNN của các số đó. Tìm các bội của những BCNN này;Bước 3: Chọn trong những đó các bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

Trên đó là tổng hợp kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản củaƯớc, Bội cùng ƯCLN, BCNNtrong chương trình Toán lớp 6.Học là Giỏi muốn rằng, nó sẽ lưu ý cho chúng ta cách khối hệ thống kiến thức sáng chế và đẹp theo cách của riêng mình, biến những công thức không ẩm mốc trở nên sinh động hơn, từ kia giúp chúng mình lưu giữ và vận dụng để giải được những bài toán liên quan.