Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Nâng cung cấp gói Pro để từng trải website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Bài giải toán lớp 6


70 bài bác tập Toán lớp 6 – Ôn tập phần Số học là tư liệu tổng hợp những bài tập Toán Số học tập Chương 1 điển hình trong công tác Toán học tập lớp 6. Tài liệu tổng hợp những dạng toán về số học, giúp các em củng cầm và nâng cao kiến thức được học, từ đó luyện giải Toán 6 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.


1. Toán lớp 6 Sách mới

Nội dung giải bài tập SGK, SBT 3 cuốn sách mới môn Toán lớp 6 được Vn
Doc soạn và đăng mua qua các phân mục dưới đây:

Nội dung tư liệu SGK 


Tài liệu ôn thi học tập kì 1 Toán 6

2. Bài bác tập Toán lớp 6 phần Số học

2.1. Đề bài xích phiếu bài bác tập Toán lớp 6 phần số học

Bài 1. Hãy chỉ ra đặc thù đặc trưng mang lại các thành phần của những tập hòa hợp sau đây:

a) A = 0; 5; 10; 15;....; 100

b) B = 111; 222; 333;...; 999

c) C = 1; 4; 7; 10;13;...; 49

Bài 2. Viết tập hợp A các số tự nhiên có nhì chữ số cơ mà tổng các chữ số bởi 5.

Bài 3. Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số bởi hai cách.

Bài 4. Mang lại A là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn không nhỏ tuổi hơn đôi mươi và không lớn hơn 30; B là tập hợp những số tự nhiên to hơn 26 và nhỏ tuổi hơn 33.


a. Viết các tập vừa lòng A; B và cho biết mỗi tập hợp tất cả bao nhiêu phần tử.

b. Viết tập vừa lòng C các phần tử thuộc A nhưng mà không thuộc B.

c. Viết tập phù hợp D các phần tử thuộc B mà lại không nằm trong A.

Bài 5. Tích của 4 số từ bỏ nhiên liên tục là 93 024. Kiếm tìm 4 số đó.

Bài 6. bắt buộc dùng từng nào chữ số để đánh số trang của cuốn sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

Bài 7. Tính tổng của dãy số sau: 1; 4; 7; 10; ...; 1000

Bài 8. Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5 b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 d) 26.54 + 52.73

Bài 9. công dụng dãy tính sau tận cùng bằng văn bản số nào?

Bài 10. Tra cứu số tự nhiên x biết:

a) 720 : (x - 17) = 12 b) (x - 28) : 12 = 8

c) 26 + 8x = 6x + 46 d) 3600 : <(5x + 335) : x> = 50

Bài 11. Tính nhanh: (139139 . 133 - 133133 . 139) : (2 + 4 + 6 + ... + 2002)

Bài 13. tìm kiếm n ∈ N, biết:

a) 3n = 243 b) 2n = 256

Bài 14. So sánh:

a) 31234 cùng 21851 b) 630 và 1215

Bài 15. dùng sáu chữ số 5, hãy sử dụng phép tính cùng dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có tác dụng là 100.

Bài 16.

a) Tổng của tía số từ nhiên liên tục có chia hết mang đến 3 không?


b) Tổng của tứ số trường đoản cú nhiên liên tiếp có chia hết đến 4 không?

Bài 17. Tìm toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái n để:

a) (15 + 7n) chia hết cho n

b) (n + 28) phân chia hết đến (n + 4)

Bài 18. Có thể tìm được nhì số tự nhiên a cùng b để: 66a + 55b = 111 011?

Bài 19. bao gồm số tự nhiên và thoải mái nào mà chia cho 18 dư 12, còn phân tách cho 6 thì dư 2 không?

Bài 20. mang đến số xyz chia hết mang lại 37. Chứng minh rằng số yzx phân chia hết mang lại 37.

Bài 21. Có hay là không hai số thoải mái và tự nhiên x cùng y sao cho: 2002x + 5648y = 203 253?

Bài 22. Từ là một đến 1000 gồm bao nhiêu số phân tách hết đến 2, tất cả bao nhiêu số phân chia hết đến 5?

Bài 23. Tích (n + 2002)(n + 2003) gồm chia hết đến 2 không? Giải thích?

Bài 24. tìm x, y để số 30xy phân chia hết cho tất cả 2 với 3, và phân chia cho 5 dư 2.

Bài 25. Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, tận cùng bằng 6 và chia hết đến 9.

Bài 26. a) gồm bao nhiêu số có hai chữ số phân tách hết cho 9?

b) kiếm tìm tổng những số tất cả hai chữ số phân chia hết mang đến 9.

Bài 27. chứng tỏ rằng:

a)

*
+ 8 chia hết cho cả 9 với 2.

b) 102004 + 14 phân chia hết cho tất cả 3 cùng 2.

Bài 28. kiếm tìm tập hợp A những số tự nhiên và thoải mái x là ước của 75 và là bội của 3.

Bài 29. Tìm những số thoải mái và tự nhiên x, y sao cho: (2x + 1)(y - 5) = 12.

Bài 30. Số ababab là số nguyên tố hay vừa lòng số?

Bài 31. Minh chứng rằng số abcabc phân chia hết tối thiểu cho 3 số nguyên tố.

Bài 32. Chứng minh rằng: 2001. 2002. 2003. 2004 + 1 là hợp số.

Bài 33. Tướng nai lưng Hưng Đạo đánh tan 50 vạn quân Nguyên năm abcd , biết: a là số tự nhiên nhỏ tuổi nhất khác 0, b là số nguyên tố nhỏ tuổi nhất, c là hòa hợp số chẵn lớn số 1 có một chữ số, d là số thoải mái và tự nhiên liền sau số thành phần lẻ nhỏ dại nhất. Vậy abcd là năm nào?


Bài 34. Cho phường là một trong những nguyên tố to hơn 3 với 2p + 1 cũng là một vài nguyên tố, thì 4p + một là số yếu tố hay vừa lòng số? vì sao?

Bài 35. Tìm ba số từ nhiên tiếp tục có tích bởi 19 656.

Bài 36. Kiếm tìm số tự nhiên n biết rằng: 1 + 2 + 3 + ... + n = 1275.

Bài 37.

a) chứng tỏ công thức số lượng các mong của một số: nếu như m = ax.by.cz...thì con số các cầu của m là: (x + 1)(y + 1)(z + 1)...

b) Áp dụng: Tìm con số các ước của 312; 16 920.

Bài 38. tra cứu số chia và mến của một phép chia, biết số bị phân chia là 150 cùng số dư là 7.

Bài 39. Tra cứu giao của nhị tập thích hợp A với B:

a) A là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 3; B là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chia hết cho 9.

Xem thêm: Soạn bài ôn tập phần văn học 12 tập 1, soạn bài ôn tập phần văn học

b) A là tập hợp những số nguyên tố.; B là tập hợp những hợp số.

c) A là tập hợp các số nguyên tố bé thêm hơn 10.; B là tập hợp các chữ số lẻ 2

Bài 40. Số học viên khối 6 của một trường trong khoảng từ 120 đến 200 học sinh. Khi xếp sản phẩm 12, hàng 18 gần như thiếu 1 học tập sinh. Tính số học viên đó.

Bài 41. bao gồm 126 quả bóng đỏ, 198 trái bóng xanh với 144 trái bóng vàng. Hỏi số bóng trên phân tách cho nhiều nhất là bao nhiêu chúng ta để số trái bóng đỏ, nhẵn xanh, bóng vàng của mỗi các bạn đều như nhau?

Bài 42. chứng tỏ rằng nhị số trường đoản cú nhiên liên tiếp nguyên tố thuộc nhau.

Bài 43. Tìm hai số thoải mái và tự nhiên biết rằng tổng của bọn chúng là 168, ƯCLN của chúng bởi 12.

Bài 44. Tìm hai số thoải mái và tự nhiên biết hiệu của chúng là 168, ƯCLN của chúng bởi 56, những số đó trong tầm từ 600 mang đến 800.

Bài 45. Chứng minh rằng: 3n + 1 cùng 4n + 1 (n thuộc N) là 2 nguyên tố cùng nhau.

Bài 46. biết rằng 4n + 3 với 5n + 2 là hai số không nguyên tố thuộc nhau. Kiếm tìm ƯCLN (4n + 3, 5n + 2).

Bài 47. Một trường có tầm khoảng 1200 đến 1400 học sinh. Cơ hội xếp hàng 12, 16, sản phẩm 18 đều thừa 2 học sinh. Tính số học sinh trường đó.

Bài 48. kiếm tìm số cam vào một sọt biết số cam đó phân tách cho 8 dư 7, phân tách cho 9 dư 8, phân chia cho 12 dư 11 và trong tầm từ 200 đến 250 quả.

Bài 49. Vào cầm cố kỷ X, Ngô Quyền đánh tan quân nam giới Hán bên trên sông Bạch Đằng. Đó là năm nào? hiểu được năm ấy phân tách hết mang lại 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 47 dư 45.


Bài 50. Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái biết tích của bọn chúng là 1440, BCNN của bọn chúng là 240.

Bài 51. Tìm nhì số biết BCNN của chúng là 144, ƯCLN của chúng là 24.

Bài 52. Hai bé tàu cập bờ theo định kỳ sau: Tàu 1 cứ 12 ngày thì cập bến, tàu II thì 18 ngày cập bến. Trước tiên cả hai tàu cùng cập bến vào trong ngày thứ năm. Hỏi tiếp đến ít độc nhất vô nhị bao lâu, cả nhị tàu lại cùng cập bến vào ngày thứ năm?

Bài 53. Kiếm tìm x ∈ N, biết:

a) (x - 50) : 45 + 240 = 300

b) 7200 : <200 + (33 600 : x) - 500> = 4

Bài 54. tra cứu số tất cả 3 chữ số, biết rằng số đó chi hết cho 3 với 5. Chữ số hàng ngàn là số yếu tố lẻ lớn số 1 có một chữ số.

Bài 55. gồm 156 quyển vở, 184 tập giấy, 128 cây viết bi. Đội bạn trẻ tình nguyện chia thành các phần quà hồ hết nhau, mỗi phần bao gồm cả 3 các loại để khuyến mãi cho các trẻ em nghèo mặt đường phố. Nhưng sau thời điểm chia, vượt 12 quyển vở, 4 tập giấy và 20 bút bi không đủ chia vào những phần quà. Tính xem bao gồm bao nhiêu phần quà?

Bài 56. cho A = 4 + 22 + 23 + 24 + ... + 22002. Minh chứng rằng A là 1 trong những luỹ vượt của 2.

Bài 57: Viết các tập hợp: B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)

Bài 58: search BCNN của

a) BCNN (24, 10) b) BCNN( 8, 12, 15)

Bài 59. Kiếm tìm số tự nhiên a bé dại nhất khác 0, biết rằng a
M 120 cùng a
M 86.

Bài 60. Tìm các bội chung nhỏ hơn 300 của 25 và 20.

Bài 61: một tấm học tất cả 24 HS nam với 18 HS nữ. Tất cả bao nhiêu giải pháp chia tổ làm sao cho số nam với số phụ nữ được chia mọi vào những tổ?

Bài 62: Một đơn vị bộ team khi xếp hàng, mỗi sản phẩm có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 fan đều vượt 15 người. Ví như xếp mỗi sản phẩm 41 bạn thì đầy đủ (không có hàng nào thiếu, không một ai ở bên cạnh hàng). Hỏi đơn vị chức năng có bao nhiêu người, hiểu được số bạn của đơn vị chưa cho 1000?

Bài 63. Một đội nhóm y tế tất cả 24 bs và 108 y tá. Có thể chia team y tế đó các nhất thành mấy tổ nhằm số bs và y tá được chia đều cho những tổ?

Bài 64. một trong những sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn rất nhiều vừa đủ bó. Biết số sách trong vòng 200 mang lại 500. Search số sách.

Bài 65. Một liên nhóm thiếu niên khi xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3, hàng 4, mặt hàng 5 đa số thừa 1 ngời. Tính số nhóm viên của liên đội đó hiểu được số đó trong vòng từ 100 mang lại 150.

Bài 66. Một khối học viên khi xếp mặt hàng 2, hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 5, mặt hàng 6 phần nhiều thiếu 1 người, nhng xếp hàng 7 thì và đủ. Biết rằng số học sinh đó thân phụ đến 300. Tính số học viên đó.

Bài 67. Một nhỏ chó xua đuổi một con thỏ giải pháp nó 150 dm. Một cách nhảy của chó lâu năm 9 dm, một bước nhảy của thỏ nhiều năm 7 dm cùng khi chó nhảy đầm một bước thì thỏ củng nhảy một bước. Hỏi chó cần nhảy từng nào bớc mới đuổi kịp thỏ?

Bài 68. chứng tỏ rằng nhị số tự nhiên liên tiếp là nhị số nguyên tố thuộc nhau.


Bài 69. Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b, hiểu được BCNN(a,b) = 300; ƯCLN(a,b) = 15.

Bài 70. tất cả 760 quả với cam, vừa táo, vừa chuối. Số chuối nhiều hơn nữa số hãng apple 80 quả, số táo nhiều hơn số cam 40 quả. Số cam, số táo, số chuối được chia đầy đủ cho chúng ta trong lớp. Hỏi chia do vậy thì số học sinh nhiều nhất của lớp là bao nhiêu? từng phần bao gồm bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 71. Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5

b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61

d) 26.54 + 52.73

2.2. Giải mã phiếu bài bác tập Toán lớp 6 phần số học

Bài 1:

a) A = x ∈ N

b) B = x ∈ N

Vì BC(20, 25) 0; 100; 200 thỏa mãn

Câu 61:

Ta gồm : 24=23.3; 18=2.32

UCLN (24,18)=2.3=6

UC(24,18)= 1;2;3;6

Vậy gồm bốn biện pháp chia tổ

Cách 1: 24;18 (gồm 1 tổ)

Cách 2: 12; 9 (gồm 2 tổ)

Cách 3 : 8; 6 (gồm 3 tô)

Cách 6 : 4; 3 (gồm 6 tổ)

Câu 62:

Gọi số tín đồ là a(người)

Theo đề bài xích ta có

Khi xếp mặt hàng 20;25;30 mọi dư 15 =>(a-15) phân tách hết đến 20;25;30

=>(a-15) thuộc BC(20;25;30)

Ta có:

20=22.5; 25=5.5; 30=2.15

=>BCNN(20;25;30)=22.5.15=300

=>(a-15) thuộc B(300)=0;300;600;900;1200;....

mà vị khi xếp mặt hàng 41 thì đủ bắt buộc a=615

Câu 63:

Gọi a là số tổ yêu cầu chia và a nằm trong số tự nhiên khác 0

24 phân chia hết mang đến a} a thuộc Ư(24) với a các nhất

108 chia hết đến a} a ở trong Ư(108) với a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN (24,108)

Ư(108)=1,108,2,54,3,36,4,27,6,18,9,12

Ư(24)=1,24,2,12,3,8,4,6

ƯCLN(24,108) = 12(tổ)

Vậy có thể chia được rất nhiều nhất 12 tổ

Khi đó mỗi tổ có:

Số chưng sĩ là: 24:12= 2(bác sĩ)

Số y tá là: 108:12= 9(y tá)

Câu 64:

Gọi a là số sách đề nghị tìm

a thuộc BC (10,12,15,18) cùng 2002.3; 15=3.5; 18=2.32

BCNN(10,12,15,18)=22.32.5=180

BC (10,12,15,18)= B(180)=0;180;360;540;720;.......

mà 200 a - 1 chia hết mang lại 2, 3, 4, 5

=> a - 1 ở trong BC(2, 3, 4, 5)

Mà BCNN(2, 3, 4, 5) = 60

=> a - 1 nằm trong B(60) = 0; 60; 120; 180; 240:.....

Vì a - 1 thuộc khoảng 150 đến 200

=> a - 1 = 180 => a = 181

Câu 66:

Ta gồm số học sinh lớp đó là x thì x+1 chia hết mang đến 2,3,4,5,6

Vậy Ta search bội của 2, 3, 4, 5, 6 là: 60; 120; 180; 240

X rất có thể là 60; 120; 180; 240 (chú ý bội này đề xuất dưới 300 học tập sinh)

Và x+1=60=> x=59 (0 phân chia hết mang lại 7 loại)

x+1=120=> x=119 (chia hết mang đến 7 được)

x+1=180=> x=179 (0 phân chia hết mang lại 7 loại)

x+1=240 => x=239 (0 phân tách hết mang đến 7 loại)

Vậy số học viên của lớp này là: 119 hoc sinh

Câu 67:

Chiều nhiều năm một cách nhảy của chó hơn chiều lâu năm một bước thỏ là :9 - 7 = 2 (dm)

chó yêu cầu nhảy số cách mới đuổi kịp thỏ là :150 : 2 = 75 (bước)

Câu 68:

Gọi số đầu tiên là n, số vật dụng hai là n+1, ƯC(n,n+1)=a

Ta có: n chia hết đến a(1); n+1 chia hết đến a(2)

Từ (1) và (2) ta được:

n+1-n phân tách hết mang đến a

=> 1 phân chia hết mang lại a

=> a=1

=> ƯC(n,n+1)=1

=> n và n+1 là nhì số nguyên tố thuộc nhau.

Vậy 2 số tự nhiên liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau

Câu 69:

Vì BCNN (a,b) = 300 và ƯCLN (a,b)=15

Suy ra: a.b = 300.15 = 4500

Vì ƯCLN (a,b) =15 nên: a= 15m với b= 15n (với ƯCLN (m,n) = 1).

Vì a+15 =b,=>15m+15 =15n, =>15(m+1) =15n, => m+1= n.

Mà a.b =4500 phải ta có: 15m.15n =4500=>15.15.m.n =4500=> m.n = 20

Suy ra: m=1 và n=20 hoặc m=4 và n=5

Câu 70:

Gọi số cam là a

Số tao là a+40, số chuối là a+120

Tổng số a+a+40+a+120=760=>3a+160=760=>3a=760-160=600=>a=200. Vậy số cam là 200 quả; Số táo apple là 240 trái ; Số chuối là 320 quả

Nếu chia vậy mà phần đa thì để tìm số học sinh nhiều nhất bao gồm thể, ta tra cứu UCLN(200;240;320)

Câu 71: Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5 = (2.5).(8.125).2002 = 10.1000.2002 = 20020000

b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6 = 36.42 + 36.17 + 54.41 = 36. (42 + 17) + 54.41 = 36. 59 + 54.41 = 18.2.59 + 18.3.41 = 18.118 + 18.123 = 18.(118 + 123) = 18.241 = 4338

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 = 28.(47 + 43) + 72.(29 + 61) = 28.90 + 72.90 = 90.(28 + 72) = 90.100 = 9000

d) 26.54 + 52.73 = 26.54 + 2.26.73 = 26.(54 + 146) = 26.200 = 5200

--------------------

Ngoài 70 bài bác tập Toán lớp 6 – Ôn tập phần Số học tập (Có lời giải), mời những bạn tìm hiểu thêm Tài liệu học tập lớp 6 và Đề thi thân kì 2 lớp 6 và Đề thi học tập kì 2 lớp 6 trên Vn
Doc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi đặc biệt quan trọng sắp tới.