Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bước 3: Dựa vào số mol chất đã biết nhằm tính số mol chất buộc phải tìm theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: 50 phương trình hóa học lớp 8

Bước 4: Tính cân nặng các chất phải tìm theo công thức: m = n . M

* giả dụ phản ứng đã biết trọng lượng của (n – 1) chất, yêu cầu tính trọng lượng của 1 chất còn lại, ta rất có thể sử dụng định luật pháp bảo toàn khối lượng.


Ví dụ: Đốt cháy trọn vẹn 13 gam Zn trong oxi thu được Zn
O.

a) Lập PTHH.

Xem thêm: Liên Đội Tiểu Học Trần Văn Ơn Bình Tân, Tiểu Học Trần Văn Ơn

b) Tính trọng lượng Zn
O thu được?

c) Tính trọng lượng oxi vẫn dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2$xrightarrowt^o$ 2Zn
O

b) Số mol Zn là: $n_Zn=dfrac1365=0,2,mol$

PTHH: 2Zn + O2 $xrightarrowt^o$ 2Zn
O

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ? mol ? mol

Số mol Zn
O sinh sản thành là: $n_Zn
O=dfrac0,2.22=0,2,mol$

=> trọng lượng Zn
O là: m
Zn
O = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã sử dụng là: $n_O_2=dfrac0,2.12=0,1,mol$

=> trọng lượng O2 là: $m_O_2=n.M=0,1.32=3,2,gam$

II.Tính thể tích khí tham gia và chế tạo ra thành


Bước 1: Chuyển thay đổi thể tích hóa học khí thành số mol chất

Bước 2: Viết phương trình hóa học

Bước 3: Dựa vào phương trình làm phản ứng để tính số mol chất tham gia hoặc sản phẩm

Bước 4: Áp dụng công thức giám sát và đo lường theo yêu mong đề bài


Ví dụ: Cacbon cháy vào oxi hoặc trong không khí có mặt khí cacbon đioxit: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2. Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra, nếu bao gồm 4 gam khí O2 tham gia phản ứng.

Lời giải

Ta có: $n_O_2=fracm_O_2M_O_2=frac432=0,125,mol$

PTHH: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2 

1 mol 1mol 1mol

0,125mol ?mol

Theo PTHH, ta có: số mol CO2 sinh ra là: $n_CO_2=frac0,125.11=0,125,mol$

=> Thể tích khí CO2 là: $V_CO_2=n.22,4=0,125.22,4=2,8$ lít

Sơ đồ bốn duy: Tính theo phương trình hóa học.

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành riêng cho 2K11 phân chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý đến hocfull.com

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.