Nâng cấp gói Pro để tận hưởng website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: 5 giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo


Toán lớp 5 trang 77: Giải toán về tỉ số tỷ lệ - rèn luyện (tiếp) giúp các em học tập sinh bổ sung kỹ năng giải và trình diễn bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Các lời giải sau đây giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán. Tiếp sau đây mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm lời giải bài xích tập Toán 5 trang 77 này.


1. Toán lớp 5 trang 77

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 77 cho 3 câu hỏi. Những em học viên cùng đối chiếu đối chiếu hiệu quả bài làm của bản thân mình sau đây. Cùng làm cụ thể Toán lớp 5 trang 77 giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 trang 77 bài xích 1

Một lớp tất cả 32 học sinh, trong những số ấy số học viên 10 tuổi chiếm 75% còn sót lại là học viên 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó?


Phương pháp giải

Cách 1:

- tìm số học sinh 10 tuổi: lấy số học viên cả lớp phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 75 hoặc đem số học sinh cả lớp nhân cùng với 75 rồi phân chia cho 100.

- Số học viên 11 tuổi = số học sinh cả lớp − số học viên 10 tuổi.

Cách 2:

- search tỉ số tỷ lệ số học viên 11 tuổi so với học sinh cả lớp: 100% − 75% = 25%

- search số học viên 11 tuổi: mang số học sinh cả lớp phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 25 hoặc đem số học viên cả lớp nhân với 25 rồi phân chia cho 100.


Cách 1: Số học viên 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học viên 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học tập sinh

Cách 2: so với số học sinh cả lớp thì số học viên 11 tuổi bằng:

100% – 75% = 25%

Số học sinh 11 tuổi là

32 × 25 : 100 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh


Giải Toán lớp 5 trang 77 bài xích 2

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?


Phương pháp giải

- Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm 0,5% của 5000000 đồng, rước 5000000 chia cho 100 rồi nhân cùng với 0,5 hoặc rước 5000000 nhân với 0,5 rồi phân tách cho 100.

- Số tiền cả tiền gửi và tiền lãi sau 1 tháng = tiền giữ hộ + tiền lãi.


Số tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 × 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền nhờ cất hộ lẫn tiền lãi vay sau một mon là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng


Giải Toán lớp 5 trang 77 bài bác 3

Một xưởng may cần sử dụng hết 345 m vải để may quần áo, trong các số ấy số vải vóc may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là từng nào m?


Phương pháp giải

Cách 1:

- tìm số vải vóc may quần: lấy tổng số vải phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 40 hoặc lấy tổng số vải nhân cùng với 40 rồi phân chia cho 100.

- Số vải vóc may áo = toàn bô vải - số vải vóc may quần.

Cách 2:

- tìm tỉ số xác suất số vải may áo so với tổng số vải vóc : 100% - 40% = 60%

- tìm số vải may áo: rước tổng số vải phân chia cho 100 rồi nhân cùng với 60 hoặc mang tổng số vải vóc nhân cùng với 60 rồi chia cho 100.


Cách 1

Số vải để may quần là:

345 × 40 : 100 = 138(m)

Số vải nhằm may áo là:

345 – 138 = 207(m)

Đáp số: 207m vải.

Cách 2

Số vải vóc may áo chiếm số xác suất là:

100% – 40% = 60%

Số vải dùng làm may áo là:

345 : 100 × 60 = 207 (m)

Đáp số: 207 m vải


Hướng dẫn giải bài tiếp theo sau Toán lớp 5 trang 77 luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm chi tiết lời giải bên dưới. Hoặc các em học sinh có thể tham khảo giải thuật theo giải pháp khác Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập cụ thể dễ hiểu


2. Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 77 bài 1 Luyện tập

a) tìm 15% của 320 kg

b) tìm kiếm 24% của 235 mét vuông

c) search 0,4% của 350


Phương pháp giải

Muốn search a% của B ta hoàn toàn có thể lấy B phân tách cho 100 rồi nhân với a hoặc mang B nhân với a rồi chia cho 100.

Lưu ý: nếu có đơn vị đo thì ta thêm đơn vị đo vào kết quả.


a) tìm 15% của 320 kg: 320 × 15 : 100 = 48 (kg)

b) tra cứu 24% của 235 mét vuông: 235 × 24 : 100 = 56,4 (mét vuông)

c) tra cứu 0,4% của 350: 350 × 0,4 : 100 = 1,4


Giải Toán lớp 5 trang 77 bài bác 2 Luyện tập

Một người buôn bán 120 kilogam gạo, trong đó có 35 % gạo nếp. Hỏi bạn đó bán tốt bao nhiêu phần trăm gạo nếp?


Phương pháp giải

Tìm số kilogam gạo nếp tức là tìm 35% của 120kg, ta rước 120 chia cho 100 rồi nhân cùng với 35 hoặc lấy 120 nhân cùng với 35 rồi chia cho 100.


Tóm tắt

Số gạo sẽ bán: 120 kg gạo

Số gạo nếp đã bán: chiểm 35% số gạo bán được

Số gạo nếp đã bán: ... Kg?

Đáp án:

Giải Toán lớp 5 trang 77 bài xích 3 Luyện tập

Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18m với chiều rộng 15 m. Người ta dành riêng 20% diện tích s đất để triển khai nhà. Tính diện tích s phần đất để gia công nhà.

Xem thêm: Tổng hợp bài văn ielts writing, tổng hợp bài mẫu ielts writing task 1


Phương pháp giải

- diện tích mảnh đất = chiều lâu năm × chiều rộng

- diện tích s đất có tác dụng nhà = diện tích mảnh đất : 100 × trăng tròn hoặc diện tích đất làm nhà = diện tích s mảnh khu đất × 20 : 100.


Tóm tắt

Chiều lâu năm mảnh đất: 18 m

Chiều rộng miếng đất: 15m

Diện tích đất làm nhà: chiếm 20%

Diện tích làm nhà: .... M2?

Đáp án:

Giải Toán lớp 5 trang 77 bài 4 Luyện tập

Một vườn cây nạp năng lượng quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.


Phương pháp giải

- kiếm tìm 1% số kilomet trong vườn: 1200 : 100 = 12 (cây).

- tìm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn bằng cách lấy 1% số lượng km trong vườn cửa nhân theo thứ tự với 5; 10; 20; 25.


1% của 1200 cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số lượng km trong vườn cửa là: 12 × 5 = 60 (cây)

10% số lượng km trong vườn cửa là: 12 × 10 = 120 (cây)

20% số cây trong sân vườn là: 12 × đôi mươi = 240 (cây)

25 % số cây trong sân vườn là: 12 × 25 = 300 (cây)


3. Kim chỉ nan Giải Toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)

a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong những số ấy có số học sinh nữ chiếm phần 52,5%. Tính số học sinh nữ của ngôi trường đó.

Có thể hiểu 100% số học sinh toàn ngôi trường là tất cả số học viên của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 800 em. Ta có:

1% số học viên toàn trường là:

800 : 100 = 8 (học sinh)

Số học viên nữ tuyệt 52,5% số học viên toàn ngôi trường là:

8 × 52,5 = 420 (học sinh)

Hai bước tính trên rất có thể viết gộp thành:

800 : 100 × 52,5 = 420

Hoặc 800 × 52,5 : 100 = 420

Muốn tra cứu 52,5% của 800 ta hoàn toàn có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc rước 800 nhân với 52,5 rồi phân tách cho 100.


b) Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.

Bài giải:

Số tiền lãi sau đó 1 tháng là:

1000000 : 100 × 0,5 = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng

Quy tắc: Để giải bài tập toán lớp 5 tìm tỉ số tỷ lệ của số a so với số b, ta chia số a cho số b rồi nhân cùng với 100.

Cách làm: ý muốn tìm tỉ số tỷ lệ của hai số a với b ta làm cho như sau:

- kiếm tìm thương của a cùng b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên đề xuất tích kiếm tìm được.

Lưu ý: khi tìm tỉ số phần trăm của nhì số a cùng b, ta hoàn toàn có thể viết gọn gàng thành

a : b × 100%

Trong đó:

a là số được kể trước.

b là số được đề cập sau.

4. Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm

5. Giải bài bác tập về tỉ số phần trăm

6. Bài tập về tỉ số phần trăm

....................

Ngoài các lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa Toán 5, Vn
Doc.com còn cung cấp hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5. Xung quanh ra, những em học sinh lớp 5 còn hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 mà Vn
Doc.com sẽ sưu tầm và lựa chọn lọc. Hi vọng với phần đa tài liệu này, các em học viên sẽ học giỏi môn Toán lớp 5 hơn cơ mà không bắt buộc sách giải.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia